Lauren Southern on julkaissut ilmaiseksi nähtävissä olevan hätkähdyttävän dokumenttielokuvan Etelä-Afrikan valkoihoisiin kohdistuvasta äärimmäisestä vainosta. Dokumenttielokuva on kielletty alaikäisiltä (K18) eikä se sovellu herkille aikuisillekaan sen sisältämän järkyttävän materiaalin takia.

 

 

Dokumentista käy ilmi kuinka Etelä-Afrikassa valkoihoisia viljelijöitä vastaan kohdistuva rasistinen vaino sisältää maanviljelijöiden kidutusmaisia murhia, joilla on ilmeisesti tarkoituksena terrorilla ajaa valkoihoiset viljelijät pois mailtaan. Vaikuttaa myös siltä, että maan johdossa on tarkoituksella pyritty heikentämään murhien selvittämistä, minkä takia tekijöitä saadaan harvoin kiinni.

Tämän lisäksi maassa valmistellaan kansainvälisen oikeuden vastaisesti korvauksetta tapahtuvaa maiden vientiä valkoihoisilta viljelijöiltä lainsäädäntöä muuttamalla, vaikka valkoihoisella väestöllä on jopa pidemmät historialliset juuret alueella kuin monilla mustaihoisilla. Viljelijöihin kohdistuvia lakeja ja säädöksiä on muutenkin kiristetty, minkä takia moni maatila on joutunut ahdinkoon ja lopettamaan toimintansa.

Lainsäädännöllä on myös pakotettu yritykset korvaamaan koulutettuja valkoihoisia työntekijöitä mustaihoisilla työntekijöillä, vaikka riittävästi koulutettuja mustaihoisia työntekijöitä ei olekaan ollut saatavilla. Tätä syrjivää politiikkaa ja valkoihoisiin viljelijöiden kohdistettua vainoa jatketaan määrätietoisesti, vaikka se on osaltaan johtanut maan taloutta yhä suurempiin vaikeuksiin. Taustalla ei näytä olevan pelkästään valkoihoisten syrjäyttäminen asemastaan ja korvaaminen mustaihoisilla, vaan myös ainakin osalla suorainen rasistinen viha. Esimerkkinä tällaisesta mainitaan mm. se, että osa mustaihoisista poliitikoista jopa laulaa julkisesti lauluja valkoihoisten tappamisesta. Tämän valkoihoisiin kohdistuvan rasistisen vainon ja maan talouden rapautumisen takia maasta muuttaa jatkuvasti valkoihoista väestöä pois, mutta tämä reitti on mahdollinen kalleuden takia vain pienelle osalle heistä.

Southernin mukaan Etelä-Afrikka on kehityttymässä päivä päivältä lähemmäs kansanmurhaa, vaikka vielä ei voidakaan puhua täysimittaisesta kansanmurhasta esimerkiksi Genocide Watchin kaltaisten järjestöjen luokittelun mukaan. Nähtäväksi jää, että puuttuuko kansainvälinen yhteisö tilanteeseen ennen kuin tilanne kehittyy täysimittaiseksi kansanmurhaksi vai jatkaako se tilanteen jatkuvan heikkenemisen katselua läpi sormien. On myös syytä huomata, että Etelä-Afrikassa on alkanut esiintyä valkoihoisiin kohdistuvien rasististen hyökkäysten lisäksi myös ksenofobisia hyökkäyksiä, kuten elävältä polttamisia, muualta Afrikasta tulleita kohtaan.