Taustaa

Homma ry on teettänyt maaliskuun 2010 aikana mielipidetutkimuksen suomalaisten suhtautumisesta maahanmuuttokysymyksiin. Tutkimuksen toteutti Taloustutkimus Oy Internet-paneelinsa avulla. Tutkimukseen osallistui 905 vastaajaa, haastattelut tehtiin 22.–24.3.2010.

Tulosten julkaisu

Tutkimustulokset on julkaistu ensimmäisen kerran Helsingin Sanomissa 31.3, toimittajana Miska Rantanen. Helsingin Sanomien artikkeli täällä, graafeja täällä.

Homma ry:n tutkimusprojektiryhmään osallistuneen fil.tri. Jussi Halla-ahon analyysi tutkimuksesta täällä (tutkimusta käsittelevä osio alkaa tekstin keskivaiheilta).

Aiheesta uutisoivat Suomessa: IltalehtiYleIlta-SanomatTurun SanomatKalevaUusi SuomiVerkkouutisetKansan UutisetHblSavon SanomatSvenska Yle,

Ruotsissa: Dagens Nyheter

Yle/Areena 
Janne Virkkusen haastattelu (video, 9:30-10:30)

Kommentaaria: Yle/Taitavaa vaikuttamistaMuutos 2011Yle/VirkkunenUusi Suomi/Kokoomuksen ristiriita

Blogikommentteja: Timo SoiniHannu NiemiSimon Elo

Keskustelua Hommaforumilla

Tutkimuksen keskeiset tulokset

Suomalaiset haluavat maahanmuuttopolitiikan tiukentamista, mutta suhtautuvat myönteisesti työperäiseen maahanmuuttoon. Kiintiöpakolaisiin, turvapaikanhakijoihin ja perheiden yhdistämisiin suhtaudutaan kriittisesti.

Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden sosiaaliedut koetaan liian hyviksi (77 %). Suuri enemmistö (91 %) on sitä mieltä, että rikoksia tehneet halutaan karkoittaa pois Suomesta.

Suomalaisten enemmistö hyväksyy maahanmuutossa ajateltavan Suomen etua.

Maahanmuuttajien tulisi sopeutua nykyistä paremmin suomalaisten tapoihin.

Puoluekannoittain perussuomalaiset vastaajat ovat maahanmuuttokriittisyydessään omaa luokkaansa (97 %). Kokoomuksen kannattajat seuraavana (61 %), sitten kristillisdemokraatit (60 %).

Maahanmuuttopolitiikka vaikuttaa eduskuntavaaleissa merkittävästi ehdokkaiden valintaan.

Tutkimuksessa esiintyneitä kysymyksiä

Kaikista vastaajista 59% pitää Suomen maahanmuuttopolitiikkaa joko hieman (39%) tai aivan (20%) liian löyhänä. Sopivana sitä pitää 27% vastanneista. Yhteensä 14% pitää politiikkaa joko hieman (11%) tai aivan (3%) liian tiukkana.

Seuraavaksi sama kysymys puoluekannoittain.

Eri puolueiden äänestäjistä perussuomalaiset ovat selvästi tiukimmalla kannalla. Sen jälkeen tiukkuusjärjestyksessä ovat kokoomuslaiset, keskustalaiset, kristillisdemokraatit, sosiaalidemokraatit ja vasemmistoliittolaiset. Vihreiden ja RKP:n äänestäjät kannattavat maahanmuuttopolitiikan löyhentämistä.

Nukkuvista, epävarmoista ja pieniä protestipuolueita äänestävistä merkittävä osa pitää maahanmuuttopolitiikkaa liian löyhänä.

Vihreiden, RKP:n ja Kokoomuksen äänestämistä suunnittelevat ovat myönteisimpiä työpaikan perässä Suomeen tulemiselle. Muiden maahanmuuton muotojen kiristämisen kannalla ovat voimakkaimmin Perussuomalaisten, Kokoomuksen ja Keskustan äänestäjät.

Pääkaupunkiseudulla ja lapsiperheissä suhtaudutaan keskimääräistä kielteisemmin lapsen laittamiseen pakolaisten tai turvapaikanhakijoiden kanssa samaan päiväkotiin tai alakouluun. Koko maan tasolla mielipiteet jakautuvat tasan.

Joidenkin ryhmien maahantulon tiukentamista kannattaneiden (”Kyllä” vastanneiden) eniten spontaanisti mainitsemat ryhmät: Paremman elintason perässä tulevat ei-työperäiset muuttajat, rikolliset, islaminuskoiset/muslimit, somalit, romanit/mustalaiset, venäläiset.

Kysymykseen ei annettu valmiita vastausvaihtoehtoja, jotta se olisi mahdollisimman ei-johdatteleva.

Perussuomalaisten äänestämistä suunnittelevista 85 % pitää maahanmuuttolinjauksia ratkaisevina tai paljon äänestyspäätökseen vaikuttavina. Kristillisdemokraattien vastaava luku on 50 %, Vasemmistoliiton 49 %, Vihreiden 37 %, Kokoomuksen 35 %, SDP:n 32 %.

Tutkimuksen toteuttaminen

Tutkimuksen kohdejoukkona ovat 18 vuotta täyttäneet suomalaiset Ahvenanmaan maakuntaa lukuun ottamatta. Otos muodostettiin Taloustutkimuksen Internet-paneelin jäsenten keskuudesta siten, että se vastaa Suomen aikuisväestöä iän, sukupuolen ja asuinpaikan mukaan. Internet-paneelin rekrytointi tapahtuu kokonaisuudessaan Taloustutkimuksen valtakunnallisesti edustavien tutkimusten yhteydessä tai erillisen väestörekisterikeskuksen satunnaisotokseen perustuvan rekrytointiprosessin kautta, mikä takaa tutkimusten edustavuuden, luotettavuuden ja korkean vastausprosentin. Internet-paneelissa on tällä hetkellä reilut 34 000 jäsentä. Tutkimuksen otos painotettiin puoluekannatuksen mukaan väestöä edustavaksi.

Kaikki tulokset voidaan ristiintaulukoida sukupuolen, iän, ammatin, asuinkunnan ja -läänin, koulutuksen, talouden tulojen ja rakenteen sekä puoluekannatuksen perusteella
Tutkimus on ideoitu internetissä Homma-forumilla ja sen tilasi Homma ry. Taloustutkimuksessa tutkimuksesta vastaa yhteiskuntatieteiden tohtori Juho Rahkonen.

Tutkimuksen ideointivaihe

Tutkimuksen isänä voidaan hyvillä mielin pitää nimimerkki "juge":a sekä apukätilöinä kaikkia niitä, jotka osallistuivat hankkeen rahoitukseen sekä kysymysten ja toteutuksen ideointiin. Myös Yle kirjoitti rivin, pari tutkimuksen anatomiasta. Homma ry kiittää kaikkia taustatyöhön osallistuneita.

Aineistokyselyt

Mediatiedustelut: Matias Turkkila, [matias(at)hommaforum.org]. Mob: 044 552 3552.

Tutkimuksen rahoitukseen osallistuneet saavat tutkimusaineiston ensimmäisten joukossa käyttöönsä. Tutkimuksen saat lähettämällä nimesi ja sähköpostiosoitteesi osoitteeseen [matias(at)hommaforum.org]. Aineisto lähetetään maksutarkistuksen jälkeen sähköpostitse.

Tutkimus on mahdollista ostaa jälkikäteen hintaan 30 eur. Tiedustelut yllämainitusta sähköpostiosoitteesta.