Ruotsin valtiopäivävaaleista on alkanut kuulua huolestuttavia uutisia. Jo aiemmin on tiedetty ongelmaksi se, että vaaleissa ei ole kunnollista vaalisalaisuutta: kaikki paikalla olevat näkevät minkä puolueen vaalilipun valitsee. Tämä huolestuttaa myös Ruotsin vaaleja ensimmäistä kertaa seuraamassa olevan Etyjin vaalitarkkailijoita.

Saman puoluekohtaisen vaalilippujärjestelmän takia nyt on ilmennyt uusi ongelma – sekä ruotsidemokraattien että vaihtoehto ruotsille -puolueiden vaalilippuja on puuttunut monilta äänestyspaikoilta, niitä on piilotettu tai hävitetty esimerkiksi kadulle viskaamalla.

Nynäshamnissa puolestaan kolmea henkilöä on uhkailtu äänestyspaikalla liittyen siihen kuinka äänestäjä äänesti. Hyökkääjät kutsuivat uhreja mm. rasisteiksi ja uhkasivat tappaa. Raskaana ollut ruotsidemokraattien Emilia Orpana pelkäsi, että uhkaajat lyövät häntä vatsaan. Poliisi etsii paikalta paenneita uhkailijoita, joita kuvataan nuoriksi miehiksi.

Lundissa uhattiin maltillisen kokoomuksen Ann Heberleiniä äänestyspaikan ulkopuolella. 30-vuotia mies uhkasi häntä ja kutsui fasistiksi. Paikalla olleet eivät puuttuneet tilanteeseen, mutta Herberleinin mies sai ajettua uhkaajan tiehensä.

Sunnuntaina 9.9.2018 on Ruotsissa käänteentekeviksi luonnehditut valtiopäivävaalit. Ruotsidemokraattien uskotaan kasvattavan huomattavasti kannatustaan ja samaan aikaan sosiaalidemokraateille ennustetaan historiallisen huonoa tulosta.

Ruotsidemokraattien läheisenä puolueena perussuomalaiset pääsi mediatiimeineen seuraamaan tapahtumia paikan päältä, toisin kuin moni tiedotusvälineiden edustaja. Suomen Uutisten sivulla olevaan juttuun on kerätty aiheeseen liittyvää materiaalia ja lisäksi myöhemmin illalla sinne tulee ilmestymään live-streameja, joita juontaa Sebastian Tynkkynen. Illan mittaan mukana on myös perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho, kansanedustaja Laura Huhtasaari sekä poliittinen suunnittelija, Riikka Purra.

Perussuomalaisten lisäksi myös ainakin Ylellä on kello 21 alkava tuloslähetys, joka on nähtävissä YLE Areenassa ja TV1:llä. Sisuradiolla on myös oma vaaliseurantansa.

Hommaforumilla vaaliseurantaa löytyy Ruotsin valtiopäivävaalit 9.9.2018 -ketjusta.

Vaalihuoneistot sulkeutuvat kello 21 Suomen aikaa. Ensimmäisten vaalipiirien tulosten odotetaan saapuvan noin kello 21:30 ja ensimmäisten tulosennusteiden ennustetaan valmistuvan noin 23:30.

Kello 20:45 alkoi Perussuomalaisten suora vaalilähetys:

Vapunpäivänä 1.5 kuullaan useita perussuomalaisia vappupuheita ympäri Suomen.

 

HELSINKI

Puheenjohtaja Jussi Halla-aho, Snellmanin patsas, Snellmaninkatu, Helsinki 1.5 klo 12.00 alkaen. Puhujina myös Helsingin PS-nuorten Oskar Viding, Helsingin piirin puheenjohtaja Markku Saarikangas ja kansanedustaja Mika Raatikainen.

PORI

Varapuheenjohtaja Laura Huhtasaari – Promenadikeskuksen ja Sokoksen viereinen kävelykatu. Pori, 1.5 klo 12.00.

Tämän lisäksi puheita myös Jyväskylässä, Kotkassa, Kirkkonummella, Mikkelissä, Hyvinkäällä, Turussa sekä Tampereella.

Lue lisää Suomen Uutisista

Taustaa

Homma ry on teettänyt maaliskuun 2010 aikana mielipidetutkimuksen suomalaisten suhtautumisesta maahanmuuttokysymyksiin. Tutkimuksen toteutti Taloustutkimus Oy Internet-paneelinsa avulla. Tutkimukseen osallistui 905 vastaajaa, haastattelut tehtiin 22.–24.3.2010.

Tulosten julkaisu

Tutkimustulokset on julkaistu ensimmäisen kerran Helsingin Sanomissa 31.3, toimittajana Miska Rantanen. Helsingin Sanomien artikkeli täällä, graafeja täällä.

Homma ry:n tutkimusprojektiryhmään osallistuneen fil.tri. Jussi Halla-ahon analyysi tutkimuksesta täällä (tutkimusta käsittelevä osio alkaa tekstin keskivaiheilta).

Aiheesta uutisoivat Suomessa: IltalehtiYleIlta-SanomatTurun SanomatKalevaUusi SuomiVerkkouutisetKansan UutisetHblSavon SanomatSvenska Yle,

Ruotsissa: Dagens Nyheter

Yle/Areena 
Janne Virkkusen haastattelu (video, 9:30-10:30)

Kommentaaria: Yle/Taitavaa vaikuttamistaMuutos 2011Yle/VirkkunenUusi Suomi/Kokoomuksen ristiriita

Blogikommentteja: Timo SoiniHannu NiemiSimon Elo

Keskustelua Hommaforumilla

Tutkimuksen keskeiset tulokset

Suomalaiset haluavat maahanmuuttopolitiikan tiukentamista, mutta suhtautuvat myönteisesti työperäiseen maahanmuuttoon. Kiintiöpakolaisiin, turvapaikanhakijoihin ja perheiden yhdistämisiin suhtaudutaan kriittisesti.

Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden sosiaaliedut koetaan liian hyviksi (77 %). Suuri enemmistö (91 %) on sitä mieltä, että rikoksia tehneet halutaan karkoittaa pois Suomesta.

Suomalaisten enemmistö hyväksyy maahanmuutossa ajateltavan Suomen etua.

Maahanmuuttajien tulisi sopeutua nykyistä paremmin suomalaisten tapoihin.

Puoluekannoittain perussuomalaiset vastaajat ovat maahanmuuttokriittisyydessään omaa luokkaansa (97 %). Kokoomuksen kannattajat seuraavana (61 %), sitten kristillisdemokraatit (60 %).

Maahanmuuttopolitiikka vaikuttaa eduskuntavaaleissa merkittävästi ehdokkaiden valintaan.

Tutkimuksessa esiintyneitä kysymyksiä

Kaikista vastaajista 59% pitää Suomen maahanmuuttopolitiikkaa joko hieman (39%) tai aivan (20%) liian löyhänä. Sopivana sitä pitää 27% vastanneista. Yhteensä 14% pitää politiikkaa joko hieman (11%) tai aivan (3%) liian tiukkana.

Seuraavaksi sama kysymys puoluekannoittain.

Eri puolueiden äänestäjistä perussuomalaiset ovat selvästi tiukimmalla kannalla. Sen jälkeen tiukkuusjärjestyksessä ovat kokoomuslaiset, keskustalaiset, kristillisdemokraatit, sosiaalidemokraatit ja vasemmistoliittolaiset. Vihreiden ja RKP:n äänestäjät kannattavat maahanmuuttopolitiikan löyhentämistä.

Nukkuvista, epävarmoista ja pieniä protestipuolueita äänestävistä merkittävä osa pitää maahanmuuttopolitiikkaa liian löyhänä.

Vihreiden, RKP:n ja Kokoomuksen äänestämistä suunnittelevat ovat myönteisimpiä työpaikan perässä Suomeen tulemiselle. Muiden maahanmuuton muotojen kiristämisen kannalla ovat voimakkaimmin Perussuomalaisten, Kokoomuksen ja Keskustan äänestäjät.

Pääkaupunkiseudulla ja lapsiperheissä suhtaudutaan keskimääräistä kielteisemmin lapsen laittamiseen pakolaisten tai turvapaikanhakijoiden kanssa samaan päiväkotiin tai alakouluun. Koko maan tasolla mielipiteet jakautuvat tasan.

Joidenkin ryhmien maahantulon tiukentamista kannattaneiden (”Kyllä” vastanneiden) eniten spontaanisti mainitsemat ryhmät: Paremman elintason perässä tulevat ei-työperäiset muuttajat, rikolliset, islaminuskoiset/muslimit, somalit, romanit/mustalaiset, venäläiset.

Kysymykseen ei annettu valmiita vastausvaihtoehtoja, jotta se olisi mahdollisimman ei-johdatteleva.

Perussuomalaisten äänestämistä suunnittelevista 85 % pitää maahanmuuttolinjauksia ratkaisevina tai paljon äänestyspäätökseen vaikuttavina. Kristillisdemokraattien vastaava luku on 50 %, Vasemmistoliiton 49 %, Vihreiden 37 %, Kokoomuksen 35 %, SDP:n 32 %.

Tutkimuksen toteuttaminen

Tutkimuksen kohdejoukkona ovat 18 vuotta täyttäneet suomalaiset Ahvenanmaan maakuntaa lukuun ottamatta. Otos muodostettiin Taloustutkimuksen Internet-paneelin jäsenten keskuudesta siten, että se vastaa Suomen aikuisväestöä iän, sukupuolen ja asuinpaikan mukaan. Internet-paneelin rekrytointi tapahtuu kokonaisuudessaan Taloustutkimuksen valtakunnallisesti edustavien tutkimusten yhteydessä tai erillisen väestörekisterikeskuksen satunnaisotokseen perustuvan rekrytointiprosessin kautta, mikä takaa tutkimusten edustavuuden, luotettavuuden ja korkean vastausprosentin. Internet-paneelissa on tällä hetkellä reilut 34 000 jäsentä. Tutkimuksen otos painotettiin puoluekannatuksen mukaan väestöä edustavaksi.

Kaikki tulokset voidaan ristiintaulukoida sukupuolen, iän, ammatin, asuinkunnan ja -läänin, koulutuksen, talouden tulojen ja rakenteen sekä puoluekannatuksen perusteella
Tutkimus on ideoitu internetissä Homma-forumilla ja sen tilasi Homma ry. Taloustutkimuksessa tutkimuksesta vastaa yhteiskuntatieteiden tohtori Juho Rahkonen.

Tutkimuksen ideointivaihe

Tutkimuksen isänä voidaan hyvillä mielin pitää nimimerkki "juge":a sekä apukätilöinä kaikkia niitä, jotka osallistuivat hankkeen rahoitukseen sekä kysymysten ja toteutuksen ideointiin. Myös Yle kirjoitti rivin, pari tutkimuksen anatomiasta. Homma ry kiittää kaikkia taustatyöhön osallistuneita.

Aineistokyselyt

Mediatiedustelut: Matias Turkkila, [matias(at)hommaforum.org]. Mob: 044 552 3552.

Tutkimuksen rahoitukseen osallistuneet saavat tutkimusaineiston ensimmäisten joukossa käyttöönsä. Tutkimuksen saat lähettämällä nimesi ja sähköpostiosoitteesi osoitteeseen [matias(at)hommaforum.org]. Aineisto lähetetään maksutarkistuksen jälkeen sähköpostitse.

Tutkimus on mahdollista ostaa jälkikäteen hintaan 30 eur. Tiedustelut yllämainitusta sähköpostiosoitteesta.