Hommaforum on nyt julkaissut vastineensa (PDF-tiedosto) oikeusministeriön masinoimasta ja varsin heikkotasoisesta "vihapuheselvityksestä" [1], jossa viitattiin myös Hommaforumiin.

On hyvin vaarallista ja länsimaiseen oikeusvaltioon sopimatonta, että hallitus yrittää tällaisia epämääräisiä selvityksiä tehtailemalla käytännössä tukahduttaa poliittista keskustelua. On pelättävissä, että taustalla on pyrkimys rajoittaa vielä lisää vallanpitäjien kiusallisena pitämää poliittista keskustelua tekemällä sitä kohtaan ensiksi pitkään jatkuvaa mustamaalausta. Turun yliopiston apulaisprofessori Markku Jokisipilä onkin varoittanut siitä, että sananvapautta yritetään rajoittaa vihapuheen nimissä ja hänestä mahdolliset lisärajoitukset uhkaisivat sananvapautta [2].

Alkuperäisessä "tutkimuksessa" merkittävimmät virheet ovat sekoilu alkeistason laskutoimituksissa (15/30 * 100 % = 50 %, ei 43 %) ja huomattavan vinon jakauman käyttäminen (todennäköisyys ko. "havainnoille" satunnaisotannalla on 1/100 000 000), mikä on vielä paljon suurempi virhelähde kuin edellä mainittu prosenttilaskuvirhe. Tutkittavia viestejä on siis poimittu siten, etteivät ne ole tilastollisesti edustava satunnaisotos, mitä käsitellään tarkemmin Hommaforumin vastineessa. Alkuperäisen "tutkimuksen" tekijät perustelevat vinoa jakaumaa estoilla, joita kukaan muu ei ole havainnut. Emme voi kuin vain ihmetellä sitä, että miten on mahdollista, että he ovat onnistuneet tekemään näin voimakkaasti vinoutuneen otannan viesteistä, vaikka aidolla satunnaisotannalla sellaiseen päätyminen on niin epätodennäköistä. Kysyimme alkuperäisen "tutkimuksen" tekijöiltä ja rahoittajilta "tutkimuksessa" käytettyä raakadataa selvittääksemme asiaa tarkemmin. Sitä meille ei kuitenkaan annettu kolmea viestiä enempää.

Tästä "vihapuheselvityksestä" on myös keskustelua Hommaforumilla.

Lähteitä

  1. Tekoälyn hyödyntäminen vihapuheen seurannassa
    https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/163022/OM_2021_15_SO.pdf?sequence=1&isAllowed=y
  2. Tutkija Ylellä: Sananvapautta yritetään rajoittaa vihapuheen nimissä
    https://www.verkkouutiset.fi/tutkija-ylella-sananvapautta-yritetaan-rajoittaa-vihapuheen-nimissa/