Hiljattain 88 vuotta täyttänyt ekonomisti Thomas Sowell oli nuorena marksilainen, mutta huomasi verraten pian, ettei vasemmistolainen politiikka toiminut, vaan tuntui johtavan pikemminkin ongelmien pahenemiseen. Sen jälkeen hän onkin vuosikymmenten varrella toiminut järjen äänenä etenkin regressiivisen vasemmiston ajamia hankkeita, kuten multikulturalismia, positiivista syrjintää ja uhriutumista vastaan. Hänen mukaansa esimerkiksi positiivinen syrjintä ja muu vasemmistolainen politiikka on eri tavoin pikemminkin aiheuttanut enemmän ongelmia afrikkalais-amerikkalaisille kuin korjannut niitä. Samoin multikulturalismi ja identiteettipolitiikka ovat hänen mukaansa vain lisäneet eri ryhmien välisiä jännitteitä, aiheuttaneet segregaatiota sekä estäneet tunnistamasta ja korjaamasta todellisia ongelmia.

 

 

Sowell on kirjoittanut mm. näistä aiheesta useita kiinnostavia kirjoja, mutta myös esiintynyt runsaasti julkisuudessa, kuten esimerkiksi seuraavissa videoissa: