Sebastian Tynkkynen ja Sanna Antikainen ovat tehneet kansalaisaloitteen vanhusvaltuutetun viran perustamisesta valvomaan ja parantamaan vanhusten oikeuksia. Vanhuusvaltuutettu olisi lapsiasiavaltuutetun tavoin toiminnassaan itsenäinen ja riippumaton ja hänen tehtävänään olisi yhteistyössä muiden viranomaisten sekä toimialansa järjestöjen ja vastaavien muiden toimijoiden kanssa edistää vanhusten edun ja oikeuksien toteutumista. Aloitteen mukaan vanhusvaltuutetulla tulee olla oikeus saada tietoja viranomaisilta valvontatehtävänsä hoitamiseksi ja konkreettisin aloittein, neuvoin ja ohjein kehittää yhteiskunnallista päätöksentekoa vanhuksia koskevissa asioissa.

Aiheesta on lisää kansalaisaloitteen Facebook-sivuilla sekä Hommaforumin sote-ketjussa.


Kannatusilmoituksia on tullut jo yli 5000 kappaletta! Allekirjoita