Jukka Leppänen, Anna Bagge ja Tuula Pulkka ovat tehneet kansalaisaloitteen, jossa vaaditaan kaivostoiminnan suhteen mm. kunnon korvausten saamista yhteiskunnalle ja parempaa ympäristön huomioonottamista. Nykyinen huono kaivoslakihan mahdollistaa ulkomaalaisten yhtiöiden viedä kaivosmineraalit pilkkahinnalla ja jättää kalliin ympäristösotkun jälkeensä. Kannattaa käydä allekirjoittamassa mahdollisimman nopeasti ja mainostaa tätä tuttavillekin, sillä allekirjoitusten keräys on juuri päättymäisillään ja 50000 hengen tavoite on hyvin lähellä.

Aiheesta on myös Hommaforumilla keskustelua.


Kannatusilmoituksia on tullut jo yli 46557 kappaletta! Allekirjoita

Timo Vornanen, Aki Moilanen sekä Antti, Kati ja Olli Vauhkonen ovat tehneet kansalaisaloitteen terroristiseen järjestöön kuuluneen tai kuuluvan henkilön ja hänen perheensä maahantulon ja Suomessa oleskelun estämiseksi. Kannattaa käydä allekirjoittamassa mahdollisimman nopeasti ja mainostaa tätä tuttavillekin ennen kuin punavihreä hallitus tuo ties kuinka paljon terroristeja ja muita radikalisoituneita henkilöitä Suomeen.

Aiheesta on myös Hommaforumilla oma ketjunsa.


Kannatusilmoituksia on tullut jo yli 500 kappaletta! Allekirjoita


Mauri Peltokangas, Aleksi Hernesniemi, Sebastian Tynkkynen, Antti-Matti Salminen, Juha Karjalainen ja Ano Turtiainen ovat tehneet kansalaisaloitteen Yle-veron kumoamiseksi. Käythän kannattamassa sitä! On väärin, että kaikki kansalaiset pakotetaan rahoittamaan voimakkaasti poliittisesti värittynyttä propagandaa vasten tahtoaan.

Kannatusilmoituksia on tullut jo yli 6200 kappaletta! Allekirjoita

Sebastian Tynkkynen ja Sanna Antikainen ovat tehneet kansalaisaloitteen vanhusvaltuutetun viran perustamisesta valvomaan ja parantamaan vanhusten oikeuksia. Vanhuusvaltuutettu olisi lapsiasiavaltuutetun tavoin toiminnassaan itsenäinen ja riippumaton ja hänen tehtävänään olisi yhteistyössä muiden viranomaisten sekä toimialansa järjestöjen ja vastaavien muiden toimijoiden kanssa edistää vanhusten edun ja oikeuksien toteutumista. Aloitteen mukaan vanhusvaltuutetulla tulee olla oikeus saada tietoja viranomaisilta valvontatehtävänsä hoitamiseksi ja konkreettisin aloittein, neuvoin ja ohjein kehittää yhteiskunnallista päätöksentekoa vanhuksia koskevissa asioissa.

Aiheesta on lisää kansalaisaloitteen Facebook-sivuilla sekä Hommaforumin sote-ketjussa.


Kannatusilmoituksia on tullut jo yli 5000 kappaletta! Allekirjoita