Homma

Monday, May 01st

Last update:01:21:40 PM GMT

You are here: Etusivu Kannanottoja

Raimo Vistbacka: Sosiaalietuuksien ja toimeentulotuen epääminen valheellisin oleskeluluvan perustein

Eduskunnan puhemiehelle

Korkeimman oikeuden ennakkopäätöksessä KKO:2009:14 annettiin ratkaisu asiassa, jossa henkilö A oli hakenut itselleen ja lapselleen oleskelulupaa Suomeen perustellen hakemustaan perheen yhdistämisellä. Oleskelulupaa hakiessaan hän oli ilmoittanut, että on avioliitossa henkilö B:n kanssa, jolla oli entuudestaan pysyvä oleskelulupa Suomessa, ja että heillä oli yhteisiä lapsia. Oleskeluluvan saatuaan A oli hakenut yhdessä B:n kanssa Kansaneläkelaitokselta ja Helsingin kaupungilta sosiaalietuuksia ja toimeentulotukea, joita heille oli myös maksettu. Sittemmin A ja B olivat ilmoittaneet viranomaisille, etteivät he tosiasiassa olleet avioliitossa eikä B ollut A:n lasten oikea isä ja että A:n aviopuoliso ja lasten isä asui edelleen Etiopiassa.

A on tuomittu alemmissa oikeuksissa rangaistukseen syytteen mukaisesti kahdesta törkeästä petoksesta. Syyksilukemisen mukaan A oli yksissä tuumin B:n kanssa hankkiakseen itselleen ja toiselle oikeudetonta taloudellista hyötyä esiintymällä valheellisesti aviopuolisoina ja ilmoittamalla valheellisesti A:n kolme lasta heidän yhteisiksi lapsikseen erehdyttänyt Kansaneläkelaitosta myöntämään heille lapsilisää, kotihoidon tukea ja äitiys- ja vanhempainrahaa sekä Helsingin kaupungin sosiaalivirastoa myöntämään heille toimeentulotukea. A:lle ja hänen lapsilleen myönnetyt oleskeluluvat olivat perustuneet edellä todettuihin virheellisiin perhetietoihin, eikä A:lla olisi ollut oikeutta kyseisiin etuuksiin. A on tuomittu suorittamaan perusteetta maksetuista etuuksista vahingonkorvauksia Kansaneläkelaitokselle ja Helsingin kaupungille.

Lue lisää...

Jussi Halla-aho: Varsinaisista ja muusta

En ole vähään aikaan osallistunut "maahanmuuttokeskusteluun". Tämä johtuu pääasiassa kyllästymisestä siihen, että vaikka "maahanmuuttokeskustelu" käy koko ajan kuumempana, se on yhä enenevässä määrin metakeskustelua keskustelusta ja keskustelijoista, ei maahanmuutosta.

Erityisen leveällä hymyllä saatoimme tervehtiä sananvapausjärjestö Suomen Penin entisen puheenjohtajan Jukka Mallisen runsaan viikon takaista kirjoitusta Vihreässä Langassa, jossa on selkeästi käynnissä kovan linjan kurinpalautus muutaman liberaalimman ja keskusteluhakuisemman puheenvuoron jälkeen.

Koko teksti: Scripta

Keskustelua Hommaforumilla

Jussi Halla-aho: Huippuosaamismuistutus

Rasisminvastaisen työn huippuosaaja Ali "synergian silta" Qassim on lehtitietojen mukaan vihdoin tänään Helsingin käräjäoikeudessa vastaamassa syytteisiin 148 000 euron avustusten puliveivaamisesta päivänvaloa kestämättömiin tarkoituksiin.

Kuten muistamme, Ali teki allekirjoittaneesta aiemmin tänä vuonna tutkintapyynnön. Alin mielestä olin vakavasti vahingoittanut hänen muuten moitteetonta mainettaan käsittelemällä Maahanmuuttajien tuki ry:n verovaroin rahoitettuja projekteja.

Koko teksti: Scripta

Keskustelua Hommaforumilla

Jussi Halla-aho: Onko aprillipäivä siirretty?

Päivän Aamulehdessä pääministeri Matti Vanhanen kertoo pelkäävänsä "Ruotsin kaltaista pakolaisryntäystä Suomeen":

"Ei pitäisi julkisesti sanoa, mutta jos meidät löydetään yhtä laajasti kuin muut Pohjoismaat, hakijoita voi olla jopa 20 000."

Vanhasen pelot ovat hyvin aiheellisia. Olen itsekin varoitellut asiasta siitä lähtien, kun Suomen maahanmuuttolainsäädäntöä, -käytäntöä ja -ideologiaa ryhdyttiin Vanhasen ja maahanmuuttoministeri Astrid Thorsin johdolla panemaan uusiksi muutama vuosi sitten.

Koko teksti: Scripta

Jussi Halla-aho: Kansallisesta ummehtumisesta

Toimittaja Tommi Nieminen kirjoittaa eilisen Helsingin Sanomissa Vantaan Hakunilasta, jossa kantaväestö tasaiseen tahtiin korvautuu kolmannen maailman tulokkailla. Nieminen tuntuu pitävän jännittävänä ja kiehtovana asiana sitä, että meillekin ollaan vihdoin saamassa ihan oikeita maahanmuuttajalähiöitä. Kaikkien tiedostavien ihmisten ihmemaassa Ruotsissa niitä on ollut jo 70-luvulta lähtien.

Koko teksti: Scripta

Keskustelua

Jussi Halla-aho: Sofi Oksanen ja täky Illmanin Mikalle (osa 2)

Kirjailija ja goottityttö Sofi Oksanen sai aikaan haloon esittämällä nykyään hyvin muodikkaita postkoloniaalis-feministisiä näkemyksiä suomalaismiehistä tanskalaisen tv-kanavan haastatteluohjelmassa. Oksasen mukaan ...

"... suomalaismiehet voivat hakata vaimoaan ilman pelkoa, että jatkuva väkivalta toisi kovennetun rangaistuksen."

Ehkä näin on, mutta sama pätee kaikkeen väkivaltarikollisuuteen. Suomessa nyt vain saa hakata ihmisiä ilman pelkoa tuntuvista rangaistuksista. Tämän väkivallan ottavana osapuolena ovat pääsääntöisesti miehet. En oikein ymmärrä, miksi naisiin kohdistuva väkivalta tai siitä langetetut liian lievät tuomiot pitäisi nostaa erillisongelmaksi.

Kaikkein ihmeellisintä on, että silloin, kun kyse ei ole naisiin kohdistuvasta parisuhdeväkivallasta, lepsua rangaistuskäytäntöä pidetään merkkinä suomalaisen yhteiskunnan korkeasta sivistystasosta. Varsinkin naiset itse ovat tätä mieltä.

Koko teksti: Scripta

Keskustelua

Jussi Halla-aho: Muutama ajatus minareeteista

Sveitsiläiset päättivät kansanäänestyksessä (vastoin odotuksia ja hallituksen kehotuksia) muuttaa perustuslakiaan siten, että maahan ei saa rakentaa minareetteja.

Reaktiot maailmalla ovat olleet odotustenmukaisia. Ensinnäkään oikeus päättää maata koskevista asioista ei tietenkään kuulu kansalle vaan viisaille poliitikoille, viranomaisille ja tuomioistuimille. Lisäksi minareettikielto loukkaa ihmisoikeuksia, uskonnonvapautta ja kaikkia maailman muslimeja. Lisäksi minareettikielto vahingoittaa sveitsiläistä liike-elämää ja turismia sekä tärvää Sveitsin maineen maailmalla. Päätöksen pelätään myös lisäävän terrorismin vaaraa.

Viimeksi mainittu argumentti tosin kertoo paljon siitä, millaisia oletuksia suvaitsevaistolla itsellään on muslimeista. Pelko on luultavasti aivan aiheellinen, mutta onko länsimaiden lainsäädännön ohjenuorana pidettävä muslimiterroristien herkkiä tunteita? Mielestäni se, että minareettien kieltäminen johtaa terroriuhkauksiin, on jo itsessään riittävä syy kieltää minareetit.

Koko teksti: Scripta

Keskustelua

Jussi Halla-aho: Suomalaiset ja ulkomaalaiset

Erään internetissä näkemäni keskustelun inspiroimana haluaisin pohtia erästä ihmeellistä ilmiötä: suomalaiset ovat kaikessa suhteessa huonompia kuin ulkomaalaiset. Huomattakoon, että "ulkomaalainen" tarkoittaa tässä yhteydessä "varsinaista maahanmuuttajaa".

Koko teksti: Scripta

Keskustelua

Jukka Hankamäki: Tuhon vuosikymmen

Jälkiviisaus on varminta jälkikäteen, mutta koskaan se ei ole niin oikeutettua kuin etukäteen. Kun nyt esitän muutamia tulevaisuutta koskevia aavistuksiani, voitte tietysti arvostella tapaani olla etukäteen jälkiviisas.

Tulevaisuutta on yleensä turvallisinta ennustaa vain jälkikäteen, sillä tieteiden piirissä ennustajat menettävät usein maineensa. En laadikaan nyt tulevaisuudelle tuhoennustetta ollakseni oikeassa eli siksi, että tiedän kielteisten ennusteiden toteutuneen myönteisiä todennäköisemmin. Olen pessimistinen ainoastaan sen vuoksi, että kielteinen kehityslinja näyttää sinänsä todenperäiseltä.

Otaksun, että ensi vuosikymmenestä tulee länsimaiselle kulttuurille todellinen tuhon vuosikymmen. Näin käy tosin vain siinä tapauksessa, että asioille ei tehdä mitään. Tässä suhteessa ennusteet voivat olla itseään kumoavia tai toteuttavia riippuen siitä, miten ne joko rohkaisevat tai lannistavat ihmisiä.

Luulen kuitenkin, että muiden muassa suomalainen yhteiskunta repeää pian. Katastrofin ainekset ovat hiipineet hiljaa takapihoillemme. Ennen vanhaan esimerkiksi nuorista vain noin yksi prosentti oli niin sanottuja syrjäytyneitä eli tarkkislaisia, joita katsottiin vinoon. Nykyään syrjäytyneitä on jo noin kolmannes kaikista nuorista, eikä asiaa pidetä minään ihmeenä. Heidän huonot tapansa eli alkoholin kittaaminen ja kaduilla norkoileminen ovat tietysti ”vain olosuhteiden syytä” eli heitä itseään vanhempien ihmisten opettamia. Syy on muiden muassa poliitikkojen, jotka ”vapauttivat alkoholipolitiikan” alentamalla viinan hintaa. He päästivät myös juhlimiskulttuurin vellomaan sekä pidensivät ravintoloiden aukioloajat puolestayöstä aamuyöhön, aina kello neljään. Erään syypään muodostavat nuorisokulttuureihin levinneet alamaailman ideologiat. Niiden palvojista tulee tulevaisuuden pultsareita, ja heitä on pian kolmasosa kansasta.

Koko teksti: Hankamäen blogi

Keskustelua

Jussi Halla-aho: Sananen sotalapsista ja evakoista

Maahanmuuttokriittisissä piireissä käytetään leikkisää nimitystä mokutus monikulttuuripuheesta. Mokutuksessa kerrotaan, että monikulttuurisuus on luonnollista, ihanaa ja väistämätöntä sekä että suomalaisissa ja Suomessa on yhtä ja toista vikaa. Mokutukseen kuuluu myös elimellisesti väite, jonka mukaan media ja poliittinen eliitti vähättelevät rasismia eivätkä tuo lainkaan esille maahanmuuton ja monikulttuurisuuden hyviä puolia.

Mokutukseen voi tutustua mm. lukemalla sanomalehtiä, kuuntelemalla radioa tai katselemalla televisiota.

Raskaan sarjan mokutuksesta käytetään toisinaan termiä übermokutus. Kaikessa mokutuksessa on parodinen elementti, koska sellaisen väittäminen vakavalla naamalla hyväksi, mikä millä tahansa mittarilla tarkasteltuna on oikeasti huonoa, on tietenkin inherentisti huvittavaa. Übermokutuksena voidaan pitää mokutusta, joka selkeästi ylittää parodiahorisontin. Viimeksi mainittu on hyvin käyttökelpoinen käsite ja viittaa parodisuuden asteeseen, jonka ylitettyään lausuma muuttuu parodiaksi siitä, mitä se edustaa. Tai täsmällisemmin: parodiahorisontin ylittävästä aktista on kaikkien osapuolten mahdotonta sanoa, onko se ns. aito asia vai parodia aidosta asiasta.

Koko teksti: Scripta

Keskustelua

Poliisin tehtävänä vähentää maahanmuuttovastaisuutta

Sisäasiainministeriön tiedote ministeri Anne Holmlundin Etelä-Suomen päällystöpäivillä Espoossa pitämästä puheesta kertoo viattomasti vain nuorten liikennekulttuurista huolestumisesta, mutta itse puheesta löytyy politiikkaa seuraaville huolestuttavaa sisältöä.

"Turvapaikanhakijoiden määrä on viime vuosina noussut voimakkaasti ja turvapaikkahakemusten käsittelyajat ovat pidentyneet. Turvallisuusviranomaisten kannalta keskeinen haaste on maahanmuuttovastaisuuden vähentäminen ja rasismirikosten ennaltaehkäisy. Esimerkiksi poliisi edistää hyvän maahanmuuttopolitiikan toteutumista parantamalla maahanmuuttajien ja etnisten vähemmistöjen turvallisuuspalveluja sekä luo yhteyksiä maahanmuuttajayhteisöihin hyödyntämällä muun muassa koulupoliisitoimintaa, verkostotyötä sekä kohdennettua viestintää.

Miksi poliisin pitäisi vähentää maahanmuuton vastustusta tai ottaa maahanmuuttoon ylipäätään mitään kantaa? Virallisen maahanmuuttopolitiikan vastustaminen ei ole laitonta.

Lue lisää...

James Hirvisaari: Maahanmuuton ongelmakohdat

(Mielipidekirjoitus julkaistu Etelä-Suomen Sanomissa 02.11.2009)

Maahanmuutosta olisi vähitellen opittava keskustelemaan kiihkottomasti. Perussuomalaisten vaalivoiton jälkeen loka on lentänyt ja leimakirveitä tiuhaan heiluteltu. Peräänkuulutan median vastuuta uutisoinnissa. Kritiikkiä ei saisi tukahduttaa eikä totuutta vääristellä. Maahanmuuttopolitiikan kritiikki näet ei ole syrjintää, ulkomaalaisvastaisuutta, vieraspelkoisuutta, ihmisvihaa, fasismia, rasismia eikä äärioikeistolaisuutta.

Erilaisista taustoista tulevilla kriitikoilla on yhteinen tekijä: vilpitön huoli oman kansamme ja kulttuurimme tulevaisuudesta. Sen tähden keskustelun olisi oltava mahdollisimman avointa ja vapaata, ja kaikkia kansalaisia olisi ehdottomasti kuultava tasapuolisesti näissä kysymyksissä.

Maassamme toteutetaan parhaillaan ylhäältä päin ohjailtua monikulttuurifantasiaa ajatuksella ”poistetaan rajat ja sekoitetaan kansat” - mutta kansalta ei ole kysytty yhtään mitään. Kaikki eivät suinkaan katsele kehitystä ilahtuneina, sillä kansojen sekoittaminen synnyttää hyvin helposti etnisiä ristiriitoja.

Lue lisää...

Guzenina-Richardson: Maahanmuuttopolitiikka vaatii johdonmukaisuuttaMaria Guzenina-Richardson haluaa poliittiseen kenttään aktiivisempaa keskustelua maahanmuutosta. Tätä luonnollisesti kaikki haluavat, mutta harvat ovat valmiita kestämään. Kerrassaan ilahduttavasti MG-R:n kuitenkin linjaa:  "Suomi ei saa olla sosiaaliturvan shoppailumaa. Suomi on rakennettu työllä ja meidän kulttuuriin kuuluvan uutteruuden omaksuminen on myös maahanmuuttajataustaisten etu. Tänne tulevat on ohjattava kielikoulutukseen ja työvoimapoliittisten toimenpiteiden piiriin"

Keskustelua Hommaforumilla

SDP:n artikkeli

Kuvassa Maria ja yksi Timo.

2009-10-24 Karjalainen: Kuka majoittaisi mustan miehen?

[..] Pitäisikö Lieksaan perustaa tuo kaavailtu vastaanottokeskus? Lyhyesti: pitäisi. Onhan se nyt surullista, jos valtio tarjoaa työpaikkoja Lieksan kaltaiseen kaupunkiin oikein kultalautasella, eikä niitä oteta vastaan käytännössä pelkän ennakkoluuloisuuden vuoksi. Tässä asiassa ei taida lopulta olla kyse rahasta, vaan rakkaudesta.

Veikko Huotari, 24.10.2009, Karjalainen

Keskustele Hommaforumilla

Sivu 29 / 29

Kannatusjäsenyys

Tervetuloa Homma ry:n kannatusjäseneksi!

KIVA-mikrolainat

Homman ehkä eniten KIVA juttu - kehitysmaiden yksittäisille ihmisille kohdistuvat mikrolainat,  joita on annettu jo yli 28000 55000 $ edestä.

KIVA-sivu

Keskustelua

Porhalla Hommakerhoon

Kipin kapin lähimpään Hommakerhoon tekemään tuttavuutta samanmielisiin. Täällä lista kaupungeista.